loading

Pools in Progress

YjAyb0dpYUpPNUhCSHZPR3F2QjY0VCtaZXdjZkFEaWxvdTRtSW91NURlOGR5UkNJM3Zpa0puc2RiY01oZ2pUZmIwRVliai91dllJeVRuUmZlSW5DZWdySDd2ZVZXUEx5WUZUYWdvK1VtSGdxRTRPb1RUL1Ezd2RwZEg2U01KYW9lOTJVTGNsQlpBbWRjai9yT2VtN1Z4UGlOUmlnVTNxVmtOWlRFM0twZ3V5aE9mZTlDb3I1ZUFIbmkvQ3lLZ1JKNUdLalV2OVMvL2NWdU5RZGFNUkxHYVdwUzhoY1IxU2FhZlBqYXp3QnpGdkEwSEtXSWZvdE5zbUhYYXEzVXFuSHcwN0MwV2lRc1hvV3lkT2thZWRoZlhKb0g4WUFWZkRaVEpmYmhBaGpFOCtCZmlQNGhWK3phT0J2b2t4cHp5NWtvMXl0UnQ5YTB3MVdjZjA1MG1IV0RmQjN1d3BCYkFqREdST3lqaitPaHV4RmwxNWJ2cnRGRlVvZXdFQWJjSU1nMGUvaVROR1FMemt6emI1VG1kSWphNWJ4dCtCUG51VlkyRWRla1RBdmJucjVISWpyM29hWHQrQlg3YlQ1MFltR0d5azB1RE9KZ0JqY25BVlVRWG1jc2xPL2xGUXN3OXVjc0JDTGJ0SURZdWQ2Z21jZWpvVURIQ0Nmd2loMmZEaitDb2c0VGdmdHdYenROeEpyZHVnSk1ybllLQjVXc2hVVmMzcUdGZ1hTOCtZVXlyb09LQ3A3K1ZNaDlaSXdMS1lFc3p5U3lMc2Q1MXdCb29MMWs0Uy8rMi9qWkR0MnRYQUEzeit0bG90NTVPVS9oY09hVW9WL1lMMVJBeWFlaHo2a2dxbGh6Q3pKSFRqemZiTHovTGJnbEZicFFyM3Q1MjhKNkRQUFNHRTlMN1RzZXlYbVdKWHJRUUV2SlhNQ2JtaHJQMFlVY20rTG12M0Z6dkdnOWtqSXhhRGV0RlNCQk9PSkVYUHV1SityQU1ESlJmMSt4dDVXb2MyeVZIRmtFRGFwTGwxbWsxckdxY0RzL2NUNWlFTWZBUHR4aWx6RWVzS1lYbHdKcXhOZEt6YmozcUN6ZFZZTXhnNWhNZVN6R0hweWxObWpwQ080NmVHaW1rb2dpRFp3WDlRYVFJVkFiVERYbHJhblg0c0VrVEVJMVphVGRPSTc1aEllTFF2UjRER292eWdiWnNma1FLVDd6RU05ODJUMHlYbzRlMXZnLy9zeHE2OXNyMlV0eUNRRTZBVUp3bUR3WGdhNk5vWmlnV1A5UkFpZVEyTzV4cWVSdHJ5eTA2YmVrbmZwdEdQdWc5dkJEYzF5TW1ZbGhKK1hHZjlubEN5L0FlSW0reWtwem1DbVozYTNDbEptZ1VMdDhrSldrcXlad1hPMGVQbU9sOWQzL0hIQ1huWWU1T0JXRHhHZ25QMzk2eVlEUk41R3VXRXBDTGRkeVcrcnQvLzczV2h4ZFAyaisyRFFEdyt0UTRyREp3cEtINEN3ZjNQTnJNbC9ub1dYWE9KNXFDQlBhekY3OXBQWHB2MXFCazRZNXAyY1ZwYk0xL1g2Z2U0L05ROUVVQ0xGZ3kzQTRRcmk0bTlnVklRNGlzUyt0SUtCTzlaUzR5MHFnNzBaTFpDQ2UzWUhaS0RxNmNNS3VvWGpyU21PVmlzSVdQdm9XMGIrV3F2Z0ZXLys3NEdRalNURHR1UEVoUGw0dm1Xak1ubmJsNDAvQmNsTTJNNFFYd2hjRXQ5OWFIR3dQOU80ZEVrSC9kSlRJM0ZGV2g1d3gwN25YVW8rdjRmVk1VcHpQZ3VKNG9hbnZPbXFQUHhNWTRPSUVESmwrcFlJd0dsNExESW5wTW5ERlByN3dMNVZlbXg3ZGNQazRUR1pQdWZBTWVUbmkwODBhNkNhbDE5UzFoNXM0YldYdkp2c0FhZ2JRTTdRWmt6OUlyeXRxV2xtS3pkSkNJZjMxRzRkbnc0OWFqYkI1d1EyTHB3Wmc3bGE4WFFMLzFHUG5BMUlLNUxXUnVRNWo3SUlTOUp4djVPWjE0Q2UvbnpMVk1EVTFiLzhyTURPR1BrTWlOZXdWUi9GVjM2akRlMm1OVytIVEdxUXk1QjZDQ3RUdFg1VVVsczNDUk9NUy81VGZtT3dteTY3UDcwLzdUalp4VDBkcXpoaU9jR1FkMlFVL0xmY0pZOFlBMmtaOUo3dWs1MmhWdXRLajBGdmpzUUk0aUFBUjZ1WjRnYXBmYlRJazNYYmZWT0ZUZUZGaCtGVi8rRWZyN2FHRlhTUXk4dzYrSFhVcFlYdS8zUnFHOUxOTzlJK3JHdWxuVG5tTVdsejdxaTdSdDJLMnMwV1ZGRWI0LzhxZXNncVRwUmhjczB6TlNGKy9oemNhajJtMWQ3bDVuV3JEQmh1NjFlNTczTEtRbmIyZUQ2LytLaERRUStCRGlXZS9zVjJac1lGaEhkSTljYVZNUWZFY2RSaDBPVzN3MHZCUGdSbDhTQ1JuS01ML3phaFNBVmRzdjNsVlZEMHBqVjdaRDZGa2VqdE02YlBLbGp1M0EyTHdUOC96dituQzYxV2U2TzNDMVk5UUtaNHBRTVpKcWxHcEgzRC9hWG5XQ1psVDh1czZWQnZPVTAvU2M3NWRyVzZzTVE1TVE5dEhPQW1vMWhoTFYwQWgxeFgyZytPaEVRZkVVdUt1L2dVMFF3WVAvYWpncVdiVlFLZnRCUlptREV4UDRCWWRSNFFJNmRNSGpEZmxicit0ak1qRmlSeG5OLzRxSldGOVhBa0ZLNndmVlFoNGZLcFpCUHdRbEZHREtFSXJjMkpEQ21lQ2x1V2lpUUZiaCtEZ1FnQ2d3MCtrMVIvWlNzUk81Rm1IZ0ZCZFRySzdPZjlWdCsvdXVucUhTSHQxVU1kTDhZQXVjVGRBaktSQ2E4VVJXcUVMVk5Ic0piLzQ2NUNUNFpPU1NSMzJJN1l5bVdIZWpycW14R2l6VGJ2ZVlNTG52ekZIbnhWVzVsNjBvdUU4T1Y4aUU0TDQ0ZExpNml5NERLVjBCQjRkSHVySW5xWWRCbndyYlFYRTNNMW1QNTFUcHcya1hOQ05taDJqTkZpNDByWkZNOG5iRWIvenpWZk1sTmg5c0VxTzV5RUk1YldOMmNNRGZpYjgvaURoME5pUFpkbmI0cHJWVEsxcDRFV3lKOUpwbk5FRDNiaHF4OTJ2cFZQWWxKMDFDM0hUZmF3eWlQL2JmVnMxZ0preWhxKytndUVVdG9oK2dHblVjckZTVmhwTjd0eXU1ekpTbVU3cndXenZOUS8rMVQ3QUVDWm5qWWJkN0tZa1hoNWVHODRVRzB1SVNOSllDdUJTZlRIY1crb1kyTWFsVEVYOWtCWkdOTHdPdUJ4bFNtL293QWo4a3NWZWNwNnZ6UFdodkpNd3pENU9HR2xSYndDV0p3QWJXaTdhMmRCVExYRTZKS2M0K04vMmVzMUlzK1ExTEpFRG1OTUtMVXB6TmlEOFRtMjd3QjJCb0tuZC96SlphTG1ud3hYWkZvWEVpYmhsR28zeFZZSVpLZi93VlBacDE5UmxvcmZ5N3pjKyt2cGJMaFoycWJWcTVudFFKTHVLd0JVSEh6UkhGeHR4THdWRDlVLzRWVkpyUzB3QUQwc215OUlaWWI0d01MVUw0MVNveXZxZzJqWHpLdUUxakkyczl3SEhiNDJpeVlMNmxFV1MwbVBvWEpQaFR6N3VQakRCY2tCZ3pJMUtzQXJMdkxFTUR1MWRSbHhEbkNUUEowdVh5RFUxelZjZW45aEM4TGxqa001RUVacjEvR1VVVDJJbWJQWk8xQU9NTVlqdTdhM2xuQWNiRHdGZXNkWHVCVW9hV0lJbml6VEF2N21EMWUrL1l5dDdpZ1dkbDJNOFJNSGxmOUxZdm1PRGlEOXhJQ1dEWStSSVc0aTdmNE9qYzk2RGRLSmQ2cjJlaG91VWxUQTZ1WFd5c1QwTDRKTjBzZlRpS0wwR2F6YTNYSXREdHZFbFBDc1VReGtLQUphakl3NnRJeGN5UklPQlVpRnZzRHVOcWdiVXhaQnJ6aXNBdkwyNXV3OHBwa2dnUnB3cGhMYTFWN2IydndyWFVVbTQvUk5GSFV1SUIzUndMRHcxNkJ2dVJXZHpIUGNyUXlNRjdQdUFzdVI1M29LZXhXaHJuOWxoa0I4eHlqZ1dCWUhDUXFVa004eEgxN2hWT0lOaUhzZjNrZWdmejdDWjBJS21kT3FoSjIvZ2pIS2x1NTU5Szc1WTFoaHVQRjE3REZMZzJHTC8vUlpOVXdwaTJZS1FYMzNTYTdJd054bGhkVlhsZzRnNUlUaWFQdGJESmQrbUVDWk5VcFVyNmxJTTVZbmkwd3hUNGtyUHdZQVdERVNXT3JqWFc3NExUcXhQWFpUNHI4VHlQdHI5elIxM2lvK3BVT24yWnJhWTdDQkd5YkFCUkRjeng0cmJlNTNPMUMvSjNDakhRdGxYSVhvVjRmc3E5WUZUL0RwL3RDZkpwS2NmU3pPaTBBSkM1c01YZEhxZ1RhdXVUOCtPMTJkZTZyeGVRUXFUZVI4RDlIbGRGSWRwdzFTS1p4V3ZxcnpkT1NrNkNsS1pzMG5ldTAvMGI0V1JqOEJmL0VVUkVpUDFBM2dKRUxIS3IxQ1M3eis5Z2NocmlrSVNjVlZyZC9lbEx4aGpsQiszY0JLN0NqNnUwZm9tWGQyNk9JL0t4N3prSERTRWM0bVJUR0RmeG41enA2dDNxMFVxWmJERFd0SWgrc203TzlmOVRYL2kvdXFKcGV5eDhzR0tSWFlBdm1EWm9NcXVLNEQ3S2N2QlZKUnBLb3ZCYjB0emttR3VUaDlrOEtiUFFwK1MzM3l6SXdzS0VTTjZVR2IycEpYd0xyR2RlZjZMREgzak1USGI2L1pHSXo4TkQvL25QUm52a0ZoakEwQm41MDFWSEd3c1lzMkxFZE1mRHZmMTdyRTRzaFkrWU1ja1g0c0xnQ0U2anNWbzV6bk5KT0JGVDk3TmVhUEd1WStBcGJ6L2w2V1FJMUlIbXV2OE8xaHE0dE56Ny9PWWs2V2J0dy8vNmZFeVkyZGc2OGdsYy9YNHpvdTVoNmRidVpPS01aNTl4NjNaRG4vRVZJQXk2R2R5dmViWlBmck1DOVVFNG5LeXBhbVl2MXliRkI3V1lsSVdLajRkcTY4TFNCR1VPOUdWMmtvWUJVamFFY2dENGpLbjFzRFhPNVlFQ2xYQmRMTUVGanl1NlI5QnRzaERzYUlBcEUxYTN4dGE1Y2gvRjR4ZjF3SC9PNWc0Qi9aWVBpWU8rc0l4dXBHNk9KT05QK2Q3YmNYTXR5OERGTnhkREc1ak1nWG9TaWQ3OTBPYVdHYU5qK2NOSFNxOEtkSS9OSWJQL0ppMVRqUnkxSUxtTFdvYm1QUWRLckFBQ2NteHhkaUY2RjluTjNQdWRDK0puVWhhQUFqWjF3NFYrR3BhKzBjZ0xGOVFuQjltZWxEc1dxa29UWEdjL2xMcmFyY3lXYjlCOUxFRVQxemJkM2NKRzdabit6NVZnbWxZRUFMSWhFUUVaYlBmaGpoaWc2cm11YmNZY084TjF0WnVjcjZqS3pSc0VEQWRKS2JibFJqdWRjc0hVYTRXVzAvQ3lBTy8zVXZJVE5Jd1FZaXVkK1FEaXJVUkxZSkI1NGU3WjlqTDl5TzMvL2piUGV0aGIrSlEyekpST1R1d2RBNzc0OU9VS0Zyb0ZjbTdFTGNjbEttbWdic3VTWW1HazNkZFNTUjBpM2YweFhmOTlhVjYyMTk5U2tEbVIxYS9EbjJVQm12YmJsbjJCTUpKOFRMSmxxZ1dwTHg0bzc1OGFaV0lzK29vbXpQZmdnclF1MGZUTjBHZC9ZQTU5eXFTYUR5UG9vUExkdEZWZEo2T0draTU0VmdqSEVYc255RGpoTm1JSUFURjBKTU5yaFovaUVMcWdjV0lScTh4MVNqeFZ4Y0hiK0FpNUZ5ZzlScUdMN2gvTjlhS1RrdGk3alRKL2J1OUZZWXd3djFSM0NnQnNrWDA2WEE2TGxUYkY3dlNnbGRJWnhESFhIbDFWa2ZMd3RaUC91RW4xalIxMDBUcGRHYVd0blhEQjZQNE5XUGVSRElJZkFHbWhBVE15M3p5cVJUWkpPaml0eWNvZ2JXT3VFUnM0SGNlcnBXOE1xSlFTbzR6QjF5bHpEMWFVeU0xem9CRDZwZTVIYnFrK3ROZWJ1R2tPYjFYQ2FmeWgyMmhVN1VBZTVTYUlUQ2t2R2FmZXloT2dQSnduRk1ZdG5LTTNDZ0ltemtLS0V2aytYZzE1WlFINlR6N2RTMXFacktjSXdZYS8xS1dBcTJrYllVSytBV1Z6ck1BbVY3U1FobGY0SWhWT091ZDNoYUIrMmhYdENIdmRVZWRWT2diYjF5QXNnOCtiMWJwUGFVWkF1WnRCWWdPaVJHdVVJeitJLzcyRGFTUlB6ODltdzVtenBxTWxid3pDekZNVGdFaXRtN0srS1VwSUUvYlRRWTlQNmFMQms1M1BzVE9TSjRRdjVxTXZoc1pmdTk5b0IyR1FOWkd0NVR1QnZOUHhFTTFibCsvYnhhanUwL0Z5M05ZY2lIcmljbFRhR2NJYzhxcENTNHpKRVVWSTgrU1NKUnNyamx0NDZlQk05L2luckpOT2w2K2EvWlJJdUdZUWUvSnY4am55c1JKdnc5YzF0WDBxZyt0dWtOTnF6RHdnMHdVM244SEdrM0JFYm1zMG4yUk9jQ29oc3pKcERXazA5TmJMYUtvOUxuS2JJQ0hqYkFvSU9IZG1wSUxMYlV1anRVdkhqQ0pQWmxUd0NSV29Eb3BMZWQ0bnhtai9IdWN0N0VXRU1DSmNEdFhvVkZxT3hvNCtZaGhqWjJhTm9XUU1WWSt4RytrR0xETUFhWVZFK0lMZlg4SkxIUngrY1JDZ2QrN2o2TmR5S3FKbjhHNUhCbis4MEU5QTJVdUEyVTJRUVZvWms0eW84VUovZzg2ZFJFZk85MDZybXU1bU9MeC9DNGF3aTFHbUhGcytBTzFQNmYyZi9wRll4bTA5MWlZYm5pN2lvV2JzR05SVHFobFBtQVdoQlpZUDE4V2owTVFnT3JLczNpc0J6ZUFtcUREYldTZWgveTRBSU5QRURYNmRoUGJUZmlxZUtROTFYUThnNFZHM0ZGT3MyaW5RcE51eVFGU2Z0VWhTemNzU29OSVdjaUdzSFpRcHRVaEJ3WWhVYldEcFBLQjNGajI1Y1cwR3RkWUtwa01qUDdVK0RJRWlMVTB2YVkxMXdOSVI4RUl5Nys0dkkwWVE4M1RZUHdzdVRtRjI0c0JwQzI0Z3B3bXMyNThBcmVLWFA3ZUJieHk0UGFBTDBJcjJOZVFMYVVUU092RGhELzdHWnM0S3ZIZlY4RGNxWjk5RjdvLzlXMmV3REMyeWdhUUU3STJyUzN3dlR5OGMxcHVqMy9WM056VU5RUDE4ZHN4TThJVXByR1BkWGJJdWN4U1l2eVlCNnA2eDRCeStmZXRTNk9EMitZMGc9PQ==

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *