loading

What are the benefits of soaking in a hot tub before and after a workout?

MS9yUzVSQllaejZnQ0tXdTJMZDc3R2RBczdqclVMbDZNUXlvUWpacUtkeE1xZFZ4VjFsS09RaklRNFNwbGEwNTQ5bEI2cmdSS1FpKzFrTEJWbEhXNTJRUmQ5QTJtcjEwd2xwQXJ3d0hXZ3F5aFQvNFNhRmVHNFR0RGk1L0FSWXJJd0V0M21MUTJwSFpOTWVlUnUxUGJqVDlTTUVjNWlhR1VOODRkT0dRM3dySkNwY0ZhYlp6blJENmxDazZxMWRRNm50b3M1eDQzUkdJdGFlbXM5TUhtYUVvSmlBeThVUjZPYVVRS3ZsSmdRRGJtTzhiNzVPTTJicGhCOUlJUjZMVHA2Rzg4UXFFaXN5VGwvbnU5amJTRjFDUzJjOGxvV0FWZDNiUUpGeW95TXF3cGpRWG9TZU9QcEFvZWo5bHJpWk5KV3hKSG5pQUJIS1NJYWZEdzU3UTJjQndXKzZQK2RqVElLSHV6TXZJM0UxLytueCtxekg4NUV5SGgveUxRUWtnNGdNV2I2dFl2U2xMVTBSaEkvU2pobmFENUhmdU9RUTM2SGZYeUNEUCtyZ1Roa0tEazJGQ2YwY3kweFlRbTEzR05mbXVhdlgxbVE4M1h4cGs0L3luOHdxZXBiQVhZTjRKQWYvOGJacC9ab3N0b3o1RXNKVjlydUNuK2krQTlMUjdVZE50TU05VWZqeWZKR3ZVRzJaM1B1YVFGZVg0NWFmS01sS0ZiVWVZUVB4THF0WFRwUGpNZ1FKMjJoM2Yvemh5a2RtY1U4VWpoVndjajdNeDBpWlNTSFc1SVVVbEh0Z3RTb0FxeG00Vlo3MkhuT2NqSE42aUp3RnRkYXBPem9maVRUVnd0LzRSSi9XTStzczZrckYxUFhPYzFMNHRhNHQyUEliTUYxc0ZEaVo0amlKZ2RSNjZNZElMVFlmUTBTTzI3SVlsb2MvcEV2Tkh1RU44YXduVm84QWJVQ2pOeGU1ZlIwNUh2TlBJS1p3YXhKcmxNRmhZVTBpczQ2YVJXTWEvaFhYUzJ1cUtHZGVlbkZtZmJQbnExZTk1eXVBdytsWUJIWDdBelFnU1JJbDlUWUtJUGhxa1grRWV2Nzl6djh5cFBKZ3F2M2J5WjY2UDl5MzdyNjhocitPYXFXUy85YzBTNU9zRFBpUTJhWlBicWRMMm1HNGlqcUMvOEhld2I3d0JNbEZHZlFVK3UwZVgwRFBGV3J1bENDcU1JOFEyTlV2SzBZSXJWTElQckpBaVFhaFpyNTQ0RG5INmdFN0IzNkVjSGs3QUFGUVZTVjVQVWJpaVh6WTRHKzFhZ2VPMmFESFI3RXNiakk3a1dIeGIzOStnRnM3c3NleE5OazI3SXJrNlBZTFpYdkZaR1Y3UFAxS0VJMzJTSWtLYzI1cXRCamZLRnhYb2dQRDZXWVUzQW5yYXdyVDd3Y1lCa3RUOXpLTDBoeXMrbm9vRTdVN2h6YUxxUER2QUJocGlWL3lFcUFGNGFKc1RuY3NuSmdjZEJoaEJmREVON2hkbGw0SStYM2ZXQmMraEVhbWRRSGR3SjNFajkxM1g3Ryt4a1ROZ015a3Z4SXFDOTN0dUMvc2RoSlRxc21IY1NuYmRFR0QzalBBRktJcGFnK3VBRmZmcnZ6MHNUTHFBaHRGTXR3MmI1TGhFWUFXMFhndmt2blp4cWRReGhaSHgxNnVuV3NMWjN1aTZEZktDSm15UFJteTRaeWI2d0ozRzR0cGE2Q05HR0J4TmF1UlFmY1dROEF5MnUraEV6NjhjMzFKWEo4NTUyejZNWGtJUFBJYko0R2k4VTh4d0Urdm5ya0pyR1VqQ0NjRHBlK01nQTFuSE5BcmJuNm8zQ3d1Rzc1elJyaitIV2FiK3E1b2tKWE8vSjIySGVEbUx3TmhIVXRMQnYzYTNRT0ZJa1B6ZFB6QUhDWGpZZkh6RUQ4WWN1NE1Hc0kvMGFCVHFVNzhYMERzTko2UTEvaWNvOXpSTnROR2doZC9VUGVLVjNaZkthNVBNUkEyaVl3cjJZR25UZjI1N1VuRDAySWRBN3ZHYTFxb1RleHVxYjdqektVcHBFcEJ5ZmJYS3U5cTdHa3NTcjA3NE9RVkx3eVk4Z0dVbml5bzJDU1lYd3lSeExQdmtXSUVEb0ZObkw2cnZXV081OEE9PQ==